ختم

ختم

پیشنهاد ختم دادم، اما هنوز تایید نشده ؟

به دلیل استقبال زیاد کاربران از این بخش تعداد پیشنهادات ختم بسیار ...

چگونه می توانم ختم شخصی ایجاد کنم؟

امکان ختم شخصی در برنامه قرآنی حبل المتین وجود دارد. در صورتیکه...

چگونه می توانم ختم گروهی پیشنهاد بدهم؟

مسیر ذیل را طی کنید: صفحه اصلی برنامه > حساب کاربری...