آخرین مشاهده

آخرین مشاهده

چطور به جایی که آخرین بار مطالعه کردم مراجعه نمایم؟

در صفحه ابتدایی برنامه از منوهای پایین صفحه آیکون فهرست را ...

تفاوت آخرین مشاهده دستی و اتومات چیست؟

آخرین مشاهده ی دستی مربوط به مواردیست که خودتان بر روی

چگونه آخرین مشاهده را ثبت کنم؟

شما می توانید برای استفاده از امکان آخرین مشاهده، در صفحه متن بر روی ...