چرا آخرین مشاهده دستی در برنامه نیست؟

آخرین مشاهده ی دستی مربوط به مواردیست که خودتان بر روی

به دلیل مشابه بودن عملکرد "آخرین مشاهده دستی" و "نشانه گذاری" ،در نسخه جدید “آخرین مشاهده دستی” حذف شد.

در نظر داشته باشید از مسیر ذیل و با استفاده از امکان “نشانه گذاری”، می توانید مثل سابق موارد مورد نیاز خود را دسته بندی و نشانه گذاری کنید.

مسیر ثبت:

 صفحه اصلی برنامه > انتخاب متن مورد نظر(ادعیه،زیارت یا اعمال) > ورود به متن مورد نظر > لمس سه ثانیه ای بر روی متن > نشانه گذاری > علامت + (ایجاد گروه) > تیک گروه ایجاد شده را بزنید > تایید

مسیر مشاهده:

صفحه اصلي برنامه > منوی کشویی سمت راست > نشان شده ها > انتخاب گروه مورد نظر


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول