چگونه یک محتوا را برای خودم نشانه گذاری کنم؟

شما می توانید از مسیر ذیل محتوای مورد نظر را “نشانه گذاری” کنید...

شما می توانید از مسیر ذیل محتوای مورد نظر را “نشانه گذاری” کنید:

صفحه اصلی برنامه > انتخاب متن مورد نظر(ادعیه،زیارت یا اعمال) > ورود به متن مورد نظر > لمس سه ثانیه ای بر روی متن > نشانه گذاری > علامت + (ایجاد گروه) > تیک گروه ایجاد شده را بزنید > تایید

 


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول