چگونه در محتوای برنامه جستجو کنم؟

صفحه اصلی برنامه > جستجو (علامت ذره بین بالای صفحه) > شما می توانید موارد ذیل را جستجو ...

صفحه اصلی برنامه > جستجو (علامت ذره بین بالای صفحه) > شما می توانید موارد ذیل را جستجو کنید:

1- جستجو در متن (ادعیه، زیارات و اعمال)

2- جستجو در فهرست

در صورتی که مورد جستجوی شما بیش از یک کلمه باشد. پنجره ای باز می شود که سه گزینه در آن قرار دارد:

1- جستجوی دقیق 

2- جستجو (و) : جستجوی تمام کلمات انتخاب شده

3- جستجو (یا) : جستجوی حداقل یکی از کلمات انتخاب شده

با انتخاب هر کدام، موارد یافته شده تان تغییر می کند. 


 


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول