چگونه نشانه گذاری های خودم را مشاهده کنم؟

برای ورود و مشاهده نشانه گذاری هایی که ثبت کرده اید، مسیر ذیل ...

 براي ورود و مشاهده نشانه گذاری هایی که ثبت کرده اید، مسیر ذیل را طی کنید:

صفحه اصلي برنامه > منوي کشویی سمت راست > نشان شده ها > انتخاب گروه مورد نظر


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول