چگونه می توانم به جایی که آخرین بار مطالعه کردم مراجعه کنم؟

در برنامه باب النعیم، آخرین مشاهده اتوماتیک وجود دارد ...

در برنامه باب النعیم، “آخرین مشاهده اتوماتیک” وجود دارد، به این معنی است که برنامه به صورت خودکار، آخرین بازدیدتان را ثبت می کند. 

شما می توانید در صفحه اصلی برنامه با لمس گزینه "آخرین مشاهده من" به آخرین بازدیدتان دسترسی داشته باشید.


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول