بعد از پایان اشتراک امکان استفاده از برنامه و صوت ها وجود دارد ؟

در حال حاضر اشتراک ها به صورت دو ماهه، شش ماهه و سالانه ...

در حال حاضر اشتراک ها به صورت دو ماهه، شش ماهه و سالانه است، پس از پایان زمان اشتراک، امکان پخش صوت دیگر وجود ندارد، اما محتوای دانلود شده پاک نمی شود و با تمدید اشتراک، شما به تمام محتوای دانلود شده و پخش صوت دسترسی پیدا می کنید.


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول