آیا در صورت عوض کردن گوشی، نیاز به خرید مجدد می باشد ؟

خیر، اشتراک برنامه باب النعیم روی شماره موبایل شما فعال می شود، در هر گوشی تلفنی که ...

خیر، اشتراک برنامه باب النعیم روی شماره موبایل شما فعال می شود، در هر گوشی تلفنی که مدنظر دارید با ورود به برنامه از مسیر ذیل می توانید از اشتراک استفاده کنید:

صفحه اصلی برنامه > حساب کاربری > ورود(شماره تماسی که با آن پرداخت انجام داده اید) > دریافت پیامک کد تایید فعالسازی > تایید

نکته: شما می توانید همواره برنامه باب النعیم را به نسبت اشتراکی که تهیه کرده اید روی یک الی چهار دستگاه فعال کنید.
ضمنا شما می توانید از طریق حساب کاربری > وضعیت اشتراک > تاریخ پایان اعتبار و وضعیت دستگاه های فعال خود را مشاهده و مدیریت کنید.


آیا پاسخ برای شما مفید بود؟

سوالات متداول